W dniu 23 kwietnia 2022 r. został wybrany nowy Zarząd Koła Przewodników Sudeckich przy Oddziale PTTK Ziemi Kłodzkiej.

W Skład Zarządu Koła weszli:

  • Bartosz Palej – Prezes Zarządu,
  • Jadwiga Palej – Vice-Prezes Zarządu, Sekretarz Zarządu,
  • Iwona Korpyta – Skarbnik Koła,