ZAPROSZENIE
na
70-lecie Koła Przewodników Sudeckich w Kłodzku przy Oddziale PTTK Ziemi Kłodzkiej
23-25 listopada 2018r.

Willa DUSZNIKI
ul. Wojska Polskiego 47, 57-340 Duszniki-Zdrój
www.willa-duszniki.pl

PROGRAM ( program turystyczny + program oficjalny)
Piątek 23. listopada 2018 r.
12: 00 – 17: 00 zakwaterowanie gości
17: 00 wspólna obiadokolacja w ośrodku
18: 30 wyjazd do Kudowy Zdroju na nocne zwiedzanie Muzeum Zabawek i Kudowy Zdroju połączone z warsztatami zabawkarskimi.
Ok. 23: 00 powrót do ośrodka, nocleg

Sobota 24. listopada 2018 r.
8: 00-9: 00 śniadanie
9: 00 wyjście na miasto, zwiedzanie Muzeum Papiernictwa (zwiedzanie kuratorskie) oraz miasta Duszniki-Zdrój
14: 30 – 15: 30 powrót do ośrodka, obiad
16: 00 uroczysty Jubileusz Koła w DWORKU CHOPINA
– przywitanie gości,
– wystąpienia zaproszonych gości,
– prezentacja materiału multimedialnego o historii Koła,

Koncert pianistki Agnieszki Korpyty

Agnieszka Korpyta to laureatka licznych konkursów pianistycznych i kameralnych oraz festiwali muzycznych (Kraków, Dortmund, Santa Fe i Buenos Aires). Koncertowała w Polsce (m.in. Filharmonia Narodowa, Pałac w Łazienkach Królewskich, Studio S1 Polskiego Radia, Dworek Chopina w Dusznikach Zdroju), a także za granicą: w Belgii, Austrii, Niemczech, Hiszpanii, Czechach, Francji, Grecji, Brazylii i w Argentynie. Stypendystka fundacji Pro Bono Poloniae.

po godz. 19.30 część nieoficjalna w Willi Duszniki (d. hotel Jarzębina) – wspólna biesiada przewodnicka z muzyczną niespodzianką (79 PLN/osoba).

Niedziela 25. listopada 2018 r.
8: 00 – 10: 00 śniadanie
Po śniadaniu wykwaterowanie oraz przejazd do Kłodzka.
Zwiedzanie Twierdzy Kłodzkiej, uroczysty wystrzał armatni oraz poczęstunek.
Pożegnanie z Gośćmi.

 

Informacje organizacyjne:

ZAKWATEROWANIE:

Zakwaterowanie w piątek od godziny 12.00 w pokojach 2, 3 i 4-osobowych z łazienkami.

KOSZTY UCZESTNICTWA:

  • Cena podstawowa: 269 zł/ os. zawiera 2 noclegi ze śniadaniem, obiad w sobotę oraz udział w biesiadzie.
  • Cena z 1 noclegiem wynosi 159 PLN/os. zawiera 1 nocleg ze śniadaniem, udział w biesiadzie.
  • Udział w samej biesiadzie 79 PLN/os.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 09 listopada 2018 r.

Ilość miejsc ograniczona.

ZGŁOSZENIA przyjmuje kol. Andrzej Talarek w formie wiadomości e-mail na adres: kpsklodzko@gmail.com lub pisemnie na adres oddziału w Kłodzku, ul. Wita Stwosza 1,
57-300 Kłodzko.

Przy zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko zgłaszanej osoby/osób,
  • PESEL oraz nr legitymacji PTTK,
  • preferowanych towarzyszy w pokoju – preferencje zostaną wzięte pod uwagę w miarę możliwości.

Wpłaty po potwierdzeniu prosimy dokonać na konto oddziału PTTK w Kłodzku

Numer konta do przelewu: 98 9523 0001 0001 8845 2000 0001

 

DODATKOWE INFORMACJE:

– ubezpieczenie na imprezie zapewnia aktualna legitymacja PTTK,

– przewodnickie swetry, polary oraz inne stroje organizacyjne mile widziane,

– wszelkie pytania proszę kierować na adres kpsklodzko@gmail.com

Niniejsza informacja opublikowana została na stronie internetowej Koła Przewodników Sudeckich, za pośrednictwem e-maili rozesłanych do członków Koła, e-mail Kół zrzeszonych w Regionalnym Samorządzie Przewodników Turystycznych PTTK Województw Dolnośląskiego i Opolskiego oraz za pośrednictwem portalu Facebook. Bardzo prosimy o upewnienie się wśród swoich współkursantów, współblachowanych i znajomych, czy otrzymali powyższą informację.

Nie chcemy, by ktokolwiek został pominięty.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku przy ul. Wita Stwosza 1 (kod pocztowy: 57-300); adres poczty elektronicznej kpsklodzko@gmail.com (dalej, jako: „Oddział”).

Podstawę przetwarzania przekazanych przez Ciebie danych osobowych stanowi Twoja dobrowolna zgoda.

Twoje dane osobowe są i będą przetwarzane,  w tym przechowywane, opracowywane, udostępniane podmiotom trzecim,  w celu i w zakresie niezbędnym dla organizacji w dniach 23-25 listopada 2018 roku obchodów 70-lecia Koła Przewodników Sudeckich w Kłodzku. W szczególności, przekazane przez Ciebie dane osobowe mogą być udostępniane Willi Duszniki w Dusznikach Zdroju dla zapewnienia należytego zrealizowania usługi noclegowej dla gości obchodów.

Przekazane przez Ciebie dane osobowe nie będą udostępniane do państw nienależących do Unii Europejskiej lub niebędących stroną porozumienia z dnia 2 maja 1992 roku o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej, jako: „RODO”).

Przekazane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w pkt 3 Informacji, jednak nie dłużej niż do końca 2023 roku.

Jesteś uprawniony do zwrócenia się do Oddziału o dostęp do przekazanych przez Ciebie danych osobowych, uzyskania szczegółowych informacji o ich przetwarzaniu, sprostowania lub uzupełnienia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz do żądania ich usunięcia na zasadach i w granicach określonych w RODO.

W zakresie dopuszczalnym przepisami prawa jesteś uprawniony do cofnięcia w dowolnej chwili zgody na przetwarzanie przekazanych przez Ciebie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na ocenę zgodności z prawem przetwarzania danych do momentu cofnięcia zgody.

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z prawem przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Organu: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym niepodanie danych oznaczonych w formularzu zgłoszenia, jako wymagane, będzie uniemożliwiać Twój udział w obchodach 70-lecia Koła Przewodników Sudeckich w Kłodzku.